GENERELLE

BETINGELSER

HANDELSBETINGELSER 


Serviceforbedring.dk er fleksible, og vi kan ofte finde en løsning ved behov for at flytte et forløb eller en konsulentaftale. 


Afbestilling af en opgave efter kontraktunderskrivelse fra kundens side indtil 30 dage før aftalt startdato, faktureres alene 25% af den faste kontraktsum. 


Ved afbestilling af opgaven fra kundens side og med mindre end 30 dage til aftalte startdato, faktureres 50% af den faste kontraktsum, samt allerede afholdte ikke refunderbare udgifter, såsom rejse og opholdsudgifter. 


Digitale produkter og ydelser anses som værende leveret ved bestilling, og kan derfor ikke afbestilles (fx e-learning moduler). 


Den viden og de materialer du modtager under et forløb hos Serviceforbedring.dk, har du ret til at anvende. 


Aftaler bekræftes via mail, og kontrakter udfærdiges på udviklingsforløb og konsulentydelser. 


Betaling sker via faktura på mail, eller via EAN nummer. 


Betalingsbetingelser er 14 dage netto.


Alle priser er i DKK og ekskl. moms, medmindre andet er angivet.ROS & RIS 


Er du tilfreds med os håber vi, at du vil anbefale os til andre:

https://www.linkedin.com/company/serviceforbedring-dk


Er du utilfreds med en leverance, så hører vi meget gerne fra dig, så vi forhåbentlig kan løse udfordringen og komme godt videre. Anvend vores kontaktformular på hjemmesiden eller ring til os på 61 44 00 00.


PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK


 1. DATAANSVARLIG


Serviceforbedring.dk ApS. tilbyder udviklingsforløb i form af e-learning og fysiske kurser til servicefunktioner (kundeservice, IT-servicedesk og borgerservice). Vi tilbyder også rådgivende og udførende konsulenter indenfor serviceoptimering, e-learning udvikling, HR og organisationsudvikling. Vi har primært leverancer i Danmark.


Serviceforbedring.dk ApS (herefter benævnt Serviceforbedring.dk) er dataansvarlig.


Kontaktoplysninger: 


Serviceforbedring.dk ApS

Snehvidevej 23 

9800 Hjørring


Att.: Anja Mørck Bredal


Serviceforbedring.dk udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Ved bestilling af en eller flere ydelser hos Serviceforbedring.dk, hvor du opgiver dine personoplysninger, giver du samtidigt samtykke til at Serviceforbedring.dk må behandle dine personoplysninger. Bestiller du en ydelse som inkluderer andre end dig selv, så er du forpligtet til at indhente samtykke fra de øvrige deltagere. 


 1. INDSAMLING AF DATA


Serviceforbedring.dk indsamler personoplysninger på følgende måde: 


 • Ved tilbudsindhentning og prisoverslag, samt køb af forløb eller ydelser (B2B) 
 • Via e-learning kurser og oprettelse i læringsportal.
 • Ved abonnering på nyhedsbrev.
 • Via browser cookies.
 • Via SOME, analysebureauer, gennem reklame og offentlige databaser.


Indsamling og behandling sker altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.


 1. INFORMATIONER SOM INDSAMLES


Serviceforbedring.dk indsamler bl.a. følgende oplysninger: 


 • Virksomhedsnavn, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, titel og andre alment relevante personoplysninger.
 • Feedback fra SOME og digitale platform. 
 • Købs- og ordrehistorik hos Serviceforbedring.dk
 • Oplysninger ved brug af digital læringsportal.
 • Relevante virksomhedsoplysninger.


Du kan vælge at give Serviceforbedring.dk yderligere oplysninger, såfremt du finder dem relevante i forhold til det forløb eller de ydelser du køber hos Serviceforbedring. Vi betragter valget om at oplyse yderligere evt. følsomme personoplysninger som et samtykke til at Serviceforbedring.dk må registrere og opbevare de oplyste data.


I tilfælde hvor tredjepart deler relevante personoplysninger med Serviceforbedring.dk er det tredjepart pålagt at indhente samtykke fra involverede part om Serviceforbedring.dk vilkår og betingelser samt om nærværende persondatapolitik. 

Tredjepart er ligeledes pålagt at indhente samtykke til at indhente samtykke om registrering og behandling af følsomme persondata.


Serviceforbedring.dk filmer og tager billeder af forløb og undervisningssituationer til brug i markedsføringsøjemed på de sociale medier og evt. på Servicebedring.dk hjemmeside. 


 1. DATA INDSAMLINGENS FORMÅL


Serviceforbedring.dk indsamler udelukkende data som er nødvendige for at kunne tilbyde udviklingsforløb, kurser og konsulentydelser til servicefunktioner primært i Danmark.


Formålet med indsamlingen kan være følgende: 


 • Behandling af din anmodning om udviklingsforløb, kurser eller konsulentydelser. 
 • Forbedring og udvikling af Serviceforbedring.dk ydelser.
 • Behandling i forbindelse med din deltagelse på et forløb hos Serviceforbedring.dk
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Kontakt til dig før, under og efter et forløb eller levering af en ydelse.
 • Tilpasning af Serviceforbedring.dk kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd. 1. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN


Herunder redegøres for det juridiske grundlag som behandling af dine data baserer sig på hos Serviceforbedring.dk.


Serviceforbedring.dk kan behandle dine personoplysninger i forbindelse, som en nødvendighed i forbindelse med opfyldelse af en aftale, som du har part i. Det være sig fx i forbindelse med et udviklingsforløb, en konsulentydelse, et samarbejde, seminar eller et møde. 

Dine personoplysninger kan ligeledes behandles forud for en indgåelse af en aftale på din anmodning, i forbindelse med forberedelse eller andre nødvendige handlinger.


På baggrund af forfølgning af en legitim interesse kan behandle fra Serviceforbedring.dk også finde sted, medmindre din interesse går forud for dette.


Legitime interesser som Serviceforbedring.dk forfølger kan være: 

 • Kundeundersøgelser
 • Statistik
 • Interessebaseret markedsføring 
 • Analyse af generel brugeradfærd - med optimering af Serviceforbedring.dk kvalitet og serviceoplevelse for øje. 1. DINE RETTIGHEDER


 I henhold til persondataforordningen har du nogle rettigheder.


 Du har ret til at få indsigt i:   


 • Hvilke personoplysninger Serviceforbedring.dk behandler om dig. 
 • Berigtigelse og ajourføring af dine personoplysninger hos Serviceforbedring.dk
 • Sletning af dine oplysninger. Ønsker du dine oplysninger slettet vil Serviceforbedring.dk slette alle personoplysninger om dig, som Serviceforbedring.dk ikke er lovmæssigt pålagt at skulle gemme.
 • Tilbagekaldelse af afgivet samtykke, hvis behandlingen er foretaget på baggrund af et samtykke fra dig. Behandling ophører efter tilbagekaldelse af samtykket, medmindre Serviceforbedring.dk er pålagt lovmæssigt at skulle behandle de pågældende personoplysninger.


 Adgangen kan være begrænset af hensyn til andres privatlivsbeskyttelse, grundet    forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 


Ved skriftlig anmodning til Serviceforbedring.dk kan du modtage udskrift af dine personoplysninger, få oplysninger ajourført, gøre indsigelser eller anmode om sletning af dine personoplysninger. 


DIn anmodning skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og emailadresse og den skal underskrives af dig.


Serviceforbedring.dk kan kontaktes, hvis du mener at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.


Anmodningen sendes til: 


Serviceforbedring.dk ApS 

Snehvidevej 23, 

9800 Hjørring


Att.: Anja Mørck Bredal


Ved anmodning om udskrift fremsendes denne indenfor 14 dage til din postadresse. 


Ved anmodning om rettelser eller sletning af dine personoplysninger undersøger Serviceforbedring.dk om de gældende betingelser er opfyldt, og sletter eller ændrer hurtigst muligt oplysningerne herefter. 


En anmodning kan afvises såfremt denne: 


 • Kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, såsom udvikling af et nyt system. 
 • Kræver væsentlig ændring af en eksisterende praksis.
 • Kræver sletning af data på kopier af deltagerlister efter et forløb.
 • Påvirker beskyttelse af andres personoplysninger. 
 • Kræver kompliceret handling for adgang fx via sikkerhedskopier.  1. JOBANSØGNING HOS SERVICEFORBEDRING.DK


Søger du job hos Serviceforbedring.dk, behandles de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med din ansøgning. 


Som oftest omhandler det almene personoplysninger såsom: 


 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Emailadresse
 • Uddannelsesbaggrund
 • Erhvervserfaring 


Kandidater som udvælges til samtaler i ansøgningsprocessen kan blive bedt om at udfylde personprofiler og test. Resultaterne af disse behandles og opbevares forsvarligt af Serviceforbedring.dk. 


Oplysningerne anvendes i forbindelse med vurdering af kandidater i ansættelsesprocessen og slettes efter endt proces, hvis du ikke bliver ansat i Serviceforbedring.dk 


Oplysninger på kandidater som ønskes gemt til fremtidigt brug anmodes særskilt om samtykke hertil. 


Personoplysninger kan videregives gældende lovgivning eller en domstolsafgørelse påkræver dette. 


Dine personoplysninger beskyttes i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punktet “dine rettigheder” i nærværende persondatapolitik. 


Ønskes adgang til de oplysninger Serviceforbedring.dk behandler om dig, for sletning eller opdatering bedes du rette henvendelse til Anja Mørck Bredal på ab@serviceforbedring.dk 1. DELING OG SIKKERHED

Serviceforbedring.dk tager løbende backup af data. 


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, så informeres du hurtigst muligt såfremt bruddet kan medføre en høj risiko for dig i form af: 


 • Identitetstyveri
 • Økonomisk tab
 • Væsentlig ulempe
 • Diskrimination 
 • Tab af omdømme


Serviceforbedring.dk benytter sig af eksterne leverandører af IT-services og systemer, og kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. 


Dine personoplysninger slettes når opbevaring og behandling ikke længere er formålstjenstlig, eller når Serviceforbedring.dk ikke længere lovgivningsmæssigt er pålagt at skulle gemme disse. 


 1. KONTAKT 


Ved spørgsmål om eller klager over Serviceforbedring.dk behandling af personoplysninger rettes skriftlig henvendelse til:


Serviceforbedring.dk ApS

Snehvidevej 23

9800 Hjørring


Att.: Anja Mørck Bredal


Ved manglende afklaring kan en eventuel klage rettes til datatilsynet. Kontaktinformationen hertil findes på www.datatilsynet.dk.