SERVICEFORBEDRING.DK

anvender P-GAP metoden,

og tilbyder implementeringsforløb over hele landet.

P-GAP er en forkortelse for ’perception gap’, og det er en metode, som måler den emotionelle afstand mellem to mennesker i et givent kontaktpunkt.

PERCEPTION GAP


P-GAP er en måling, som beregner afstanden mellem kundens egen vurdering af en servicedialog, og medarbejderens bud på kundens vurdering. 


Data på baggrund af målingerne anvendes efterfølgende til udvikling af servicedialogen, og den enkelte medarbejder.


Målet er at minimere et evt. GAP'et - altså afstanden til kunden.

Et P-GAP forløb hos SERVICEFORBEDRING.DK


P-GAP er et læringsværktøj, som hjælper jer med at skabe bedre serviceoplevelser. Værktøjet øger performance, og medvirker til bedre bundlinje.


I implementeringen af P-GAP, er vi med jer hele vejen, hvor I får fuld adgang til vores kompetente og erfarne konsulenter - fra start til slut.

2. BLENDED LEARNING


E-learning

 

Class room 


Sparring 1-1


Coaching

02.

Vi løfter performance, hvor jeres medarbejdere bliver undervist og trænet interaktivt og inspirerende, efter dokumenterede succesfulde metoder - både digitalt og face to face.

3. NEXT STEPS


Evaluering


Opfølgning


Tilpasning


Fremtidsplan


03.

Evalueringen foregår løbende, hvor vi vurderer udviklingen og behovet for tilpasninger i forhold til at opnå målet. I får også konkrete anbefalinger til fremtidige handlinger - Og vi fejrer i flok - når målet er nået!

1. KICK OFF


Overblik

 

Udgangspunkt 


Målsætning 


Praktik

01.

I fællesskab afdækker vi jeres udgangspunkt og tekniske behov i forhold til målinger. Herefter sætter vi sammen retningen og målet for projektet, og aftaler praktikken.


Vær med helt i front

arbejd intelligent med medarbejderadfærd, på baggrund af kundeindsigter.


Lær at forstå forskellen fra dig til andre, og hvordan du kommer tættere på kunderne, og påvirker dem positivt.Skab de bedste serviceoplevelser

ved at mindske den oplevede emotionelle afstand til kunden - Perception GAP’et.

Lad os skabe forandring!

Få skræddersyet et forløb til netop jer!

Visionært


P-GAP metoden imødekommer nutidens trend, og fremtidens fokus, på det emotionelle og relationelle behov i servicedialogen.

Udviklende


Arbejdet med P-GAP skaber mærkbar udvikling af medarbejdere i servicefunktioner - de får udløst deres reelle potentiale, og anvender i højere grad deres unikke talenter.

Opbyggende


Målingerne og arbejdet med P-GAP i den daglige drift, bidrager til opbygningen og forankringen af en sund servicekultur, som oprigtigt er kunde/borger eller bruger drevet.

“Arbejdet med P-GAP giver kunden en tydelig stemme, som skaber positive adfærdsændringer, og en bedre performance hos den enkelte.


De dårligste kundeoplevelser blev halveret i YouSee på 10 måneder ” 


fortæller manden bag P-GAP metoden -

Anders Rønnebech Jensen

SKAL I MED PÅ REJSEN MOD BEDRE SERVICE?